Varnost informacijskih sistemov

Poleg realizacije rešitev za video nadzor, Optimus IT d.o.o. na podlagi izkazane želje lahko pomaga pri izboljšanju ali pregledu informacijske varnosti.

Čeprav se informacijski sistemi med seboj močno razlikujejo po stopnji željene varnosti ter možnih vektorjih napada, običajno lahko opravimo varnostne preglede (brez) žičnega omrežja, posodobljenost delujočih servisov in možnost socialnega inženiringa. Po končanem pregledu naročnika seznanimo z morebitnimi pomanjklivostmi ter pomagamo pri odpravi le teh.

Postavljamo tudi utrjene GNU/Linux strežnike s uporabo tehnologij kot so SELinux in GrSecurity, v celoti prevedene iz izvorne kode, z zgolj najbolj nujnimi deli programske kode, točno po želji naročnika in zahtevah strojne opreme. Na njih večina še nenapisanih "exploitov" ne deluje uspešno, med drugim tudi zato, ker napadalci nimajo točne kopije programske opreme v svojem laboratoriju.